Rendkívüli képviselő-testületi ülés - 2013. 12. 18.

2013. december 16. hétfő, 13:38

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2013. december 18-án (szerdán) 08.00 órai
kezdettel tartandó rendkívüli ülésére, melynek helyszíne
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (405. sz. előterjesztés )
Javaslat az Új Csepeli Konzultációval kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (375. sz. előterjesztés ) + kiegészítés
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (377. sz. előterjesztés )+ egységes szerkezetű rendelet  + pályázati kiírás
Rendelettervezet a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 9/1997. (IV.22.) Kt. rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (382. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (386. sz. előterjesztés )+ egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.03.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (379. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Okmányirodájának átköltözéséhez biztosított pénzeszköz átadására vonatkozó határozatok visszavonására, új határozat meghozatalára
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Napirend 7. pontja: (390. sz. előterjesztés)
Javaslat stratégiai együttműködési megállapodások megkötésére
a)    Javaslat a II. Rákóczi Ferenc út 88-90. szám alatt található tornacsarnok hasznosítására, valamint stratégiai együttműködési megállapodás aláírására a Csepeli Szabadidősport Egyesülettel (390/a. sz. előterjesztés )
b)    Javaslat a Szent István út 170. szám alatti ingatlan tornatermének hasznosításra, valamint stratégiai együttműködési megállapodás és bérleti szerződés aláírására a Csepeli Ökölvívó Szakosztály Sportegyesülettel (390/b. sz. előterjesztés )
c)    Javaslat birkózó edzők bérének finanszírozására (390/c. sz. előterjesztés )
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (389. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Munkásotthon Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (388. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (406. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására az Asociata FIDEM Egyesület részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (387. sz. előterjesztés )
Javaslat Martinász szobor állítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (381. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Jobb velünk a Világ! 2013” programhoz történő csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (376. sz. előterjesztés )
Tájékoztató és tudomásul vétel kérése az önkormányzati vagyonnyilvántartásban szereplő, de nem hasznosuló tervek, valamint egyéb vagyonelemek selejtezéséhez
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 14. pontja: (380. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 15. pontja: (399. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletköltség finanszírozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Javaslat 2013. évi fapótlásról (400. sz. előterjesztés) Napirendről levéve
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 16. pontja: (402. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek forrás biztosítására (XXI.,Erdősor u. 16-26. Társasház)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 17. pontja: (401. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatosan felmerült kötelezettségek forrás biztosítására (XXI.,Csillag u. 2-4. Társasház)
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (392. sz. előterjesztés )
Javaslat út- és járdaépítési munkák megvalósítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (393. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kárpáti utca, Medve utca és a Fűz utca közvilágításának fejlesztésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (385/1. sz. előterjesztés )
Javaslat „Budapest Főváros XXI. Kerület Csepel Környezetvédelmi Programja 2013-2018” elnevezésű program elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (403. sz. előterjesztés )
Javaslat Bocskai István Református Oktatási Központ részére kedvezményes terembérlet engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (396. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat alkalmazásában állók részére lakáspályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (384. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére bérlőkijelölési jog ismételt biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (395. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére körzeti megbízotti irodák kialakításához helyiség biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (394. sz. előterjesztés )
Javaslat a Közterület-felügyelet engedélyezett létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (391. sz. előterjesztés )
Javaslat a 200543 hrsz-ú (természetben: Budapest XXI., Tejút u. 12.) a Fodor József Szakképző Iskolának helyt adó ingatlan jogi helyzetének rendezésére, valamint az étkeztetési feladatok ellátására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (398. sz. előterjesztés )
Javaslat a „Mária Montessori” módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvánnyal történő ellátási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (397. sz. előterjesztés )
Javaslat az Erzsébet-program keretében kiírt „Mesés nyár vár ránk” című pályázaton történő részvételre
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (378. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI., II. Rákóczi F. út 241/b. (200209/6 hrsz.) számú önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatos döntéshozatalra
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 30. pontja: (383. sz. előterjesztés )
Javaslat Hivatásetikai Kódex jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 


Zárt ülés:

Napirend 31. pontja: (404. sz. előterjesztés)
Javaslat Csatári Gyula és Csatári Gyuláné szociális bérlakásban történő elhelyezéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 32. pontja: (407. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás bérleti jogának meghosszabbítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 33. pontja: (408. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester


Budapest, 2013. december 18.


Németh Szilárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48