Testületi ülés - 2014. 04. 24.

2014. április 18. péntek, 14:03

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. április 24-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

 

Tájékoztató a kerületet érintő környezetvédelmi kérdésekről és eredményekről a fejlesztések tükrében (T-8 )
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató Csepeli Önkormányzat Környezetvédelmi Alap felhasználásáról a 2013. évben (T-5)
Előadó: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatainak vizsgálatáról (T-6)
Előadó: Pákozdi József PEÜB elnök

 

Tájékoztató a hárosi biztos - előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről (T-7 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-9 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (73. sz. előterjesztés) + (hatályos egységes szerkezetű rendelet)
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 2. pontja: (74. sz. előterjesztés) + (hatályos rendelet)
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közművelődési feladatairól szóló 10/2012. (V. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 3. pontja: (99. sz. előterjesztés ) + (hatályos egységes szerkezetű rendelet ) - SÜRGőSSÉGI!
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 34/2012.(XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 4. pontja: (83. sz. előterjesztés)
Javaslat az Aprajafalva-Gyermeksziget Óvoda megbízott vezetőjének kinevezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (105. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
28.200.000,- Ft összeg elkülönítésére az Országos Mentőszolgálat támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (77. sz. előterjesztés)
Beszámoló a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányság 2013. évi munkájáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 7. pontja: (106. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysággal
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 8. pontja: (76. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő:
Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (88. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés
Beszámoló a 2013. évi költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (94. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2013. évi pénzmaradvány felhasználására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (82. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2013. évi összefoglaló éves belsőellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (78. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (79. sz. előterjesztés)
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (98. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint éves munkatervének jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (96. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a KLIK Budapesti XXI. Tankerület által kért véleményezési jog gyakorlására az iskolák szakmai alapdokumentumainak módosításához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (103. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a Szabadkikötő Szabályozási Tervvel összefüggő környezeti vizsgálat szükségességéről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (104. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megnyert 20x40 méteres műfüves futballpálya megépítéséről szóló együttműködési megállapodás aláírására, illetve az üzemeltetési költségek biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (107. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat alternatív étkeztetés támogatására a Jedlik Ányos Gimnáziumban
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (90. sz. előterjesztés)
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által kezdeményezett „Rögtön Jövök!” program keretében öt darab üzlethelyiség bérleti jogának megpályáztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (100. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a 207313 hrsz-ú természetben 1213 Budapest, Erdész u. 6. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (101. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a 201664/5. hrsz-ú (természetben: II. Rákóczi Ferenc úton található) ingatlan önkormányzati tulajdont meghaladó részének térítésmentes használatba vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (102. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Javaslat a 64/2014. (III.04.) Kt. számú határozat visszavonására és a 209927 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (75. sz. előterjesztés)
Javaslat a II. Rákóczi Ferenc utca 97-105. szám alatti Ü5. üzlethelység térítésmentes bérbeadására a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (85. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca 111-113. szám alatti helyiség bérlésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (86. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet dolgozóinak jutalmazására a 2014. március 29-én megtartott egészségnapi rendezvényen végzett munkájukért
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (95. sz. előterjesztés )
Beszámoló a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (93. sz. előterjesztés ) + (Szociálpolitikai Kerekasztal vélemény )
Javaslat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (92. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (87/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. közötti feladat-ellátási szerződés elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 30. pontja: (89. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonkezelési Megállapodásban meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 31. pontja: (91. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 32. pontja: (84/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Werner Péter vezérigazgató

 

Napirend 33. pontja: (81. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2013. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató

 

Napirend 34. pontja: (80. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató

 

Napirend 35. pontja: (97. sz. előterjesztés ) SÜRGőSSÉGI!
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 36. pontja: (72. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 


Budapest, 2014. április 24.

 

                                                                                                              Németh Szilárd sk.
                                                                                                                  polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48