Testületi ülés - 2014. 06. 26.

2014. június 20. péntek, 12:32

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. június 26-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató az Országos Mentőszolgálattal kötött Támogatási megállapodásról (T-10 )
Előadó: Morovik Attila alpolgármester

Tájékoztató Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat 2014. évi adósságkonszolidációjával kapcsolatban (T-12 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Tájékoztató Budapesti Rendőr-Főkapitánysággal a túlszolgálat finanszírozására, valamint a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitányságával kötött együttműködési megállapodásról
Előadó: Németh Szilárd polgármester (T-13 )

Tájékoztató a hárosi biztos – előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos (T-14 )

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-11 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

Zárt ülés:

Napirend 1. pontja: (169. sz. előterjesztés) - Sürgősségi
Javaslat "Kitüntető címek adományozására"
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 2. pontja: (138. sz. előterjesztés)
Javaslat vételi ajánlat megtételére a Szent István út 228. szám alatti ingatlanra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 3. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 214084 hrsz (természetben: II. Rákóczi Ferenc út 338.) ingatlan útszélesítéshez szükséges részének kisajátításával kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

Napirend 4. pontja: (146. sz. előterjesztés)
Javaslat 2 db önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 5. pontja: (129. sz. előterjesztés)
Javaslat a szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 6. pontja: (128. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2014. évi pályázatok támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Nyílt ülés:

(141. sz. előterjesztés )+(1.sz. melléklet ) +(2.sz. melléklet ) - Az előterjesztő visszavonta!
Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kért véleményezési jog gyakorlására; a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói pályázatával kapcsolatban
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 7. pontja: (149. sz. előterjesztés )
Javaslat óvodavezetők megbízására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 8. pontja: (167. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Kálvária Park létrehozására a Tamariska dombon
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 9. pontja: (170. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Szent Imre szobor állítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 10. pontja: (130. sz. előterjesztés )+(hatályos egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 11. pontja: (136. sz. előterjesztés )
Rendelettervezet az államháztartáson kívüli források átvételének és átadásának szabályairól
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

(137. sz. előterjesztés )+(hatályos egységes szerkezetű rendelet ) - Az előterjesztő visszavonta!
Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) KT. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról - 
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 12. pontja: (154. sz. előterjesztés )
Javaslat kerületi fejlesztési feladatok megvalósítására, valamint korábban hozott- fejlesztési feladatokkal kapcsolatos – az 59. és a 60/2014. (III.04.) Kt. számú valamint a 211/2014. (V.23.) Kt. számú képviselő-testületi határozatok módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 13. pontja: (158. sz. előterjesztés ) + (Kiegészítés ) + (Könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 14. pontja: (172. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának emelésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 15. pontja: (144. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 16. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága által nyújtott szolgáltatások bővítésére (demens betegek nappali ellátása)
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 17. pontja: (147. sz. előterjesztés )
Javaslat „Beszámolási lehetőség biztosítására”
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 18. pontja: (127/1. sz. előterjesztés )
Javaslat Akácfa utcai Kiserdő területén illemhely elhelyezésére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 19. pontja: (126. sz. előterjesztés )
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 20. pontja: (125. sz. előterjesztés )
Javaslat „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 21. pontja: (171. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat "a 2014. évi kerületi sportcélú támogatások" elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 22. pontja: (135/2. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 23. pontja: (161. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány tagjainak rendkívüli díjazására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester 

Napirend 24. pontja: (148. sz. előterjesztés )
Javaslat az Élő Színházi Irodalom program keretén belül a Gór-Nagy Mária Színitanoda Egyesülettel történő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 25. pontja: (160. sz. előterjesztés )
Javaslat szociális lakáspályázat kiírására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 26. pontja: (157. sz. előterjesztés )
Javaslat 18 db lakásra bérlőkijelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 27. pontja: (164. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 28. pontja: (179. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 29. pontja: (159. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület területén, a Csalitos Óvoda mögött lévő terület kiemelt zöldfelületi értékké nyilvánítására
Előterjesztő: Tenk András képviselő

(173. előterjesztés ) - Sürgősségi - Napirend elfogadás előtt levéve!
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

Napirend 30. pontja: (165. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a labdarúgó világbajnokság alkalmából a Szent Imre téren felállított önkormányzati rendezvénysátorral kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

Napirend 31. pontja: (142. sz. előterjesztés )
Javaslat a COL4 beruházás során kimaradt csatornaszakaszok megvalósítására, és Együttműködési Megállapodás megkötésére a Fővárosi Önkormányzattal

Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 32. pontja: (163. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által a TÉR_KÖZ elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukció keretében az „RSD csepeli partszakaszának közvilágítás-fejlesztése” című pályázat Támogatási szerződésének megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 33. pontja: (166. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat a Csepel Kapuja - Szociális célú városrehabilitációs program során létrejött két új létesítmény térítésmentes használatba adásáról, továbbá a Többfunkciós sportcélú terem vagyonkezelésbe adásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 34. pontja: (168/1. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi
Javaslat Bocskai István Református Oktatási Központ részére kedvezményes terembérlet engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 35. pontja: (152. sz. előterjesztés )
Javaslat  egyes állami tulajdonban lévő ingatlanok ingyenes tulajdonba vételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 36. pontja: (151. sz. előterjesztés )
Javaslat  szabadtéri fitneszparkok létesítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 37. pontja: (134. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 86. szám alatti helyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 38. pontja: (153. sz. előterjesztés )
Javaslat a gyermek és szociális közétkeztetés közbeszerzéséről szóló 221/2014. (V.23.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 39. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testület 97/2013. (II.28.) Kt. és a 98/2013. (II.28.) Kt. számú határozatának visszavonása
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 40. pontja: (143. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat kiadási előirányzatainak emelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 Napirend 41. pontja: (131. sz. előterjesztés )

Javaslat Szigetszentmiklós Város Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 42. pontja: (155. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014/2015-ös nevelési év előkészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 43. pontja: (156. sz. előterjesztés )
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 44. pontja: (150. sz. előterjesztés )
Javaslat két integráló óvodai csoport indítására a Nagy Imre ÁMK-ban autizmus spektrum zavarral küzdó gyermekek ellátása érdekében
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 45. pontja: (132. sz. előterjesztés )
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 46. pontja: (133. sz. előterjesztés )
Javaslat Újbuda XI. Kerület Önkormányzatával Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 47. pontja: (139. sz. előterjesztés) - 2014. II. féléves Munkaterv
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 48. pontja: (162. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

Napirend 49. pontja: (174. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 2101146/16 helyrajzi számú (Budapest XXI. Központi út) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 50. pontja: (175. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 209968 helyrajzi számú (Budapest XXI. Weiss Manfréd utca) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 51. pontja: (176. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat az ELMÜ Hálózati Kft-vel közterületen elhelyezett villamos hálózat nyomvonalára és biztonsági övezetére vonatkozó megállapodás megkötésére a 213083 helyrajzi számú (Budapest XXI. Orion u. 14.) ingatlanra vonatkozóan
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 52. pontja: (177. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel, Ady Endre út 62. fszt. 3. és fszt. 7. szám alatti lakások tulajdonjogának megszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Napirend 53. pontja: (178. sz. előterjesztés ) - Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1213 Budapest, Szent László út 115. szám alatti ingatlanra vonatkozó, Tesco bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

Budapest, 2014. június 27.

                                                                                                                             Németh Szilárd sk.
                                                                                                                                  polgármester

Utoljára frissítve: 2015. október 16. péntek, 11:09