Testületi ülés - 2014. 09. 25.

2014. szeptember 19. péntek, 13:19

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. szeptember 25-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 2014. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről (T-18 )
Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

 

Tájékoztató a hárosi biztos - előző testületi ülés óta végzett - tevékenységéről (T-17 )
Előadó: Balogh Ernő hárosi biztos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-16 )
Előadó: Németh Szilárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (236. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződés módosítására, a Felügyelő Bizottság újraválasztására és az Alapító Okirat módosításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (235. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatójának munkaszerződés módosítására, a Könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság újraválasztására és az Alapító Okirat módosításra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (214. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet) + (könyvvizsgálói vélemény)
Rendelettervezet Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított 5/2014. (III.04.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (198. sz. előterjesztés ) + (egységes szerkezetű rendelet )
Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 53/2011. (XII.15.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 5. pontja: (205. sz. előterjesztés)
Javaslat az 5/2013. (III.06.) önkormányzati rendelet módosítására a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság hatásköreit szabályozó 1/B mellékletben található III. 2. pont bővítésére
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend 6. pontja: (226. sz. előterjesztés) + (független könyvvizsgálói vélemény )
Beszámoló a 2014. évi költségvetés első félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (218. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program” fenntartási időszakában történő helyiséghasználatról és működtetésről szóló megállapodások elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (221. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Csepel Kapuja szociális célú városrehabilitációs program” és a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” projektek keretében a programalap menedzsment feladatok végrehajtásában részt vevő Polgármesteri Hivatal bevonására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (216. sz. előterjesztés)
Javaslat új konzorciumi partner bevonására a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja” projekt megvalósításába
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (239. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a „Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja projekthez” kapcsolódó Rehabilitációs Megbízási Szerződés módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (224. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt-vel kötendő feladatellátási szerződés megkötéséig az elszámolási szabályok meghatározására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet . pontja: (213. sz. előterjesztés) Visszavonva!
Javaslat a DHK Zrt. és Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (223. sz. előterjesztés)
Javaslat a Kódex-Kontroll Kft. részére megítélt vállalkozói díj és egyéb költségek megfizetéséhez fedezet biztosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (230. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a képviselők személyes használatába adott eszközök megvásárlására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (229. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a Budapest Főváros Kormányhivatalával 2012. október 30-án kötött megállapodás módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (197. sz. előterjesztés)
Javaslat a 320/2014. (VI.26.) Kt. határozat (A Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány tagjainak rendkívüli díjazása) módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (237. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a támogatás nyújtására a Gombos Alapítvány részére
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (222. sz. előterjesztés)
Javaslat a 206883 hrsz-ú, a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által közösen használt ingatlan használati viszonyának rendezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 18. pontja: (234. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 336/2014. (VI. 26.) határozatának kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (220. sz. előterjesztés)
Javaslat az Önkormányzat beruházásában megvalósított új létesítmények vagyonkezelésbe adására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (231. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a 210235/3 hrsz-ú (II. Rákóczi Ferenc út – Károli Gáspár utca) és a 210671/36 hrsz-ú (Tejút utca –Rakéta utca) ingatlanokra vonatkozó településrendezési szerződések jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 21. pontja: (217. sz. előterjesztés)
Javaslat ideiglenes műjégpálya üzemeltetésére a 2013. és 2014. évben a csepeli általános iskolások szervezett keretek között történő téli korcsolyaoktatásának biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 22. pontja: (210. sz. előterjesztés)
Javaslat 2014. évi őszi cserjeültetési programra
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 23. pontja: (215. sz. előterjesztés)
Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló Jedlik Ányos Gimnázium részére öltözőszekrények beszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (219. sz. előterjesztés)
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes terembérlet-használat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 25. pontja: (211. sz. előterjesztés)
Javaslat előirányzat biztosítására a Humán Szolgáltatások Igazgatósága részére informatikai eszközök beszerzése céljából
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (233. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat ultrahang diagnosztikai eszközök megvásárlására és haszonkölcsönbe adására a Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 27. pontja: (200. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága feladatainak meghatározására a Budapest XXI., Kossuth Lajos u. 115. szám alatti nyugdíjas klubházzal kapcsolatban
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (208. sz. előterjesztés)
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend-tervezet  . pontja: (201. sz. előterjesztés) Visszavonva!
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatóságának megbízására egészségügyi alapellátási feladatok ellátására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 29. pontja: (227. sz. előterjesztés )
Javaslat a KLIK Budapesti XXI. kerület fenntartásában működő iskolák által elnyert iskolagyümölcs-program támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 30. pontja: (203. sz. előterjesztés)
Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 31. pontja: (207. sz. előterjesztés)
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2015. évi folytatásához
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 32. pontja: (202. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014/2015. nevelési év indításáról
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet . pontja: (204. sz. előterjesztés) Visszavonva!
Javaslat támogatás nyújtására Tóth Bence úszó részére
Előterjesztő:
Pákozdi József képviselő

 

Napirend 33. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat a "2015. Évi Belső Ellenőrzési Terv" jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 34. pontja:

a.) (206. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010-2014 évi működéséről
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

b.) (228. sz. előterjesztés ) + (Beszámoló ) + (Mellékletek: 1-10-ig , 11-14-ig, 15-18-ig, 19-20-ig, 21-24-ig )
Beszámoló a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat 2010-2014. évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

c.) (232. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Beszámoló a Közterület-felügyelet 2011-2014 évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

d.) (212. sz. előterjesztés)
Beszámoló főépítészi tevékenységről a 2010. októbertől 2014. szeptemberig terjedő időszakra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 35. pontja: (225. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 36. pontja: (240. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat közbeszerzési eljárás előkészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 37. pontja: (241. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a 209604 hrsz-ú ingatlan (természetben a Kossuth Lajos utca 55-61. sz. és a Templom utca 32-38. szám alatti társasház épületek között található zöld terület) kezelési jogának átadásával kapcsolatos tárgyalások lefolytatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd alpolgármester

 

Napirend 38. pontja: (243. sz. előterjesztés) – Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat a feladat-ellátási szerződések módosítására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 39. pontja: (199. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 40. pontja: (209. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 41. pontja: (238. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat kitüntető címek adományozására
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Napirend 42. pontja: (242. sz. előterjesztés) Sürgősségi helyszíni kiosztás
Javaslat Intézményvezetői megbízásokra
Előterjesztő: Németh Szilárd polgármester

 

Budapest, 2014. szeptember 25.

 

                                                                                                                        Németh Szilárd sk.
                                                                                                                          polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48