2015. 03. 26. - Testületi ülés

2015. március 20. péntek, 13:16

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 26-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató tervezés alatt álló településfejlesztési dokumentumok előkészítettségéről (T-6 )
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató a pályázati felhívás módosításáról a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Otthon Melege Program” Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram ZFR-TH/15 kódszámú pályázathoz szükséges önerő támogatására 2015-ben kiírt pályázat tekintetében (T-8 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (105. sz. előterjesztés ) Sürgősségi helyszíni kiosztású
Támogatás nyújtására Kárpátaljai település részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja:
a.) (103. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat Csepeli  Birkózó Clubbal és a Magyar Birkózó Szövetséggel háromoldalú Stratégiai Együttműködési Megállapodás valamint a Csepeli Birkózó Clubbal Támogatási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

b.) (101. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat Csepeli Szabadidősport Egyesülettel Stratégiai Együttműködési Megállapodás és Bérleti szerződést módosító megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (92. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (85. sz. előterjesztés )
Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársainak jutalmazására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (104. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat a támogatás nyújtására a Fővárosi Katasztrófavédelemi Igazgatóság részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (76. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (97. sz. előterjesztés ) + CserelapHatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (100. sz. előterjesztés ) Sürgősségi
Javaslat a közterületek rendjéről és használatáról szóló rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (95. sz. előterjesztés )
Javaslat a 408/2014. (IX.25.) Kt., az 555/2014. (XI.27.) Kt., az 594/2014. (XII.16.) Kt. és az 595/2014. (XII.16.) Kt. számú határozatokkal vagyonkezelésbe adott ingatlanok forgalomképesség szempontjából történő besorolás megváltoztatására, valamint a 31/2015. (I.29.) Kt. és a 83/2015. (II.26.) Kt. számú határozatok kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (86. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat az 53/2015. (I.29.), az 54/2015. (I.29.), az 55/2015. (I.29.), valamint a 56/2015. (I.29.) Kt. számú határozatok visszavonására, valamint útépítéssel kapcsolatos céltartalék létrehozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (87. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. felügyelő bizottsági ügyrendjének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (91. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti szívességi használati szerződés megkötéséhez történő Képviselő-testületi hozzájárulás megadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (88. sz. előterjesztés )
Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (94. sz. előterjesztés )
Javaslat prémium feladatok kitűzésére a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (99. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat Budapest XXI. kerület, Simon Bolivár sétány 4-8. alatti ingatlan területén kézilabda csarnok létesítésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (78. sz. előterjesztés )
Javaslat a 183/2014. (IV.24.) Kt. számú határozat (Javaslat a 207313 hrsz-ú. természetben 1213 Budapest, Erdész u. 6. szám alatti ingatlan önkormányzati tulajdoni hányadának hasznosítására) módosítására

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend ... pontja: (102. sz. előterjesztés ) Sürgősségi - Előterjesztő visszavonta
Javaslat Csepel Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához szükséges döntésekre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (77. sz. előterjesztés )
Javaslat a szociális bérlet rendszerét felülvizsgáló munkacsoport létrehozására

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (79. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (89. sz. előterjesztés )
Javaslat működési támogatás nyújtására a Csepeli gyermekekért Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (81/1. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (84. sz. előterjesztés )
Javaslat a GNM Színitanoda Egyesülettel az „Élő Színházi Irodalom” program megvalósítására kötendő megállapodás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (83. sz. előterjesztés )
Javaslat Szándéknyilatkozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (82. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (90. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (93. sz. előterjesztés )
Javaslat ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására és adományozásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (96. sz. előterjesztés )
Javaslat a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend ... pontja: (98. sz. előterjesztés) - (Előterjesztő visszavonta)
Javaslat képviselői megbízatás méltatlanság címén történő megszüntetésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 


Budapest, 2015. március 26.


Borbély Lénárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48