2015.04.30. - Testületi ülés

2015. április 24. péntek, 14:32

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. április 30-án (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:
Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-9 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet .... pontja: (154. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Ábel Attila alpolgármester ügyrendi javaslatára 18.00 órakor került megtárgyalásra a 8. napirendi pontban
Javaslat a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. által a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ellen vállalkozási díj megfizetése iránt indított perében való állásfoglalásra és intézkedések megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (126. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2014. évben elvégzett munkájáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester 

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (120. sz. előterjesztés)
Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (134. sz. előterjesztés )
Javaslat Dr. Daradics Miklós fogorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (146. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Ányos Gimnázium, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Szárcsa Általános Iskola intézményvezetői állására benyújtott pályázatok véleményezésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (142. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet „Helyi város-rehabilitációs terület kijelöléséről és a területen a rehabilitáció megvalósításáról” szóló 29/2009. (IX.22.) számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (148. sz előterjesztés)
Javaslat az óvodák szervezeti összevonását követő új intézményi nevek meghatározására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (109. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés + Kiegészítés
Beszámoló a 2014. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (154. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Ábel Attila alpolgármester ügyrendi javaslatára 18.00 órakor került megtárgyalásra
Javaslat a HUNÉP Universal Építőipari Zrt. által a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata ellen vállalkozási díj megfizetése iránt indított perében való állásfoglalásra és intézkedések megtételére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (128. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014. évi maradvány megállapítására és felhasználására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (124. sz. előterjesztés)
Javaslat a 2014. évi összefoglaló éves belsőellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 11. pontja: (119. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató


Napirend-tervezet 12. pontja: (121. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (137. sz. előterjesztés)
Tárgyalás közben ügyrendi javaslatra napirendről levéve
Javaslat a 716/2012. (XII.13.) Kt. határozat visszavonására, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő albetéttel rendelkező társasházak tevékenységének ellenőrzésére
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (122/1. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évre szóló üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Süle László ügyvezető-igazgató

 

Zárt ülés:


Napirend-tervezet 15. pontja: (141. sz. előterjesztés)
Javaslat a 14.M.2396/2013. ügyszámon folyamatban lévő peres ügyben perbeli egyezségkötés elutasítására
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző


Napirend-tervezet 16. pontja: (116. sz. előterjesztés)
Javaslat bírósági ülnökök 2015. évi megválasztására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 17. pontja: (133. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 18. pontja: (118. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:


Napirend-tervezet 19. pontja: (110. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő:
Vida István ügyvezető-igazgató


Napirend-tervezet 20. pontja: (111. sz. előterjesztés)
Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2015. évi üzleti tervére
Előterjesztő: Vida István ügyvezető-igazgató


Napirend-tervezet 21. pontja: (123. sz. előterjesztés)
Javaslat Csepel-Háros 1. szektorra vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv készítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (135. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Lámpás köz ivóvíz ellátása, valamint a Budapest, XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 301. szám alatti ingatlan és környéke (kb. 12 ház) szennyvíz és vízvezeték bekötőcsatornájának terveztetéséhez szükséges fedezet biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 23. pontja: (125. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladat Ellátási Szerződésben meghatározottak végrehajtásának teljesítéséről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (147. sz. előterjesztés )
Javaslat a 139/2015. (III.26.) Kt. számú - Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti szívességi használati szerződés megkötéséhez történő Képviselő-testületi hozzájárulás megadására - határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (145. sz. előterjesztés )
Javaslat három csepeli óvoda (4 tagóvoda) udvarának felújítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (144. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Szabadidősport Egyesülettel bérleti szerződés módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (115. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület, Hollandi út 8. Hrsz. 206125/2 alatti ingatlan területén Csepeli Birkózó Club birkózó csarnoka létesítésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 28. pontja: (117. sz. előterjesztés)
Javaslat a Budapest XXI. kerület 206124 hrsz-ú, természetben 1213 Budapest, Hollandi út 8-10. szám alatt lévő ingatlanon, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépítésre került 20x40 méteres műfüves futballpálya Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. vagyonkezelésébe történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (149. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (129. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Kossuth Lajos utca 111-113. szám alatti helyiség bérlésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (143. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület, belterület 210286. helyrajzi számon felvett – természetben a 1211, Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 85. szám alatt található -, 869 m2 alapterületű „kivett irodaház” elnevezésű ingatlan önkormányzat által történő megvásárlására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (131. sz. előterjesztés )
Javaslat a 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 88-92. szám alatti földszinti helyiségek térítésmentes használatba adására, valamint a 757/2013. (XI.28.) Kt. határozat visszavonására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (139. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerületben lévő három térfigyelő kamera elérési útvonalának megváltoztatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (152. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (112. sz. előterjesztés)
Javaslat a „Fut a Csepel-sziget” családi sport- és egészségnap támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (153. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat "2015. évi kerületi sportcélú támogatások" pályázat kiírására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (108. sz. előterjesztés)
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2015. évi pályázat kiírására
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 


Napirend-tervezet 38. pontja: (113. sz. előterjesztés)
Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (140. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés pályázatán történő részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 40. pontja: (138. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 41. pontja: (132. sz. előterjesztés )
Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde udvarán telepített játszó babaház ajándékként való elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 42. pontja: (136. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat az SNI-ellátás feladatellátási helyeinek bővítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 43. pontja: (130. sz. előterjesztés )
Javaslat kapacitás-átcsoportosítás jóváhagyására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend-tervezet 44. pontja: (114. sz. előterjesztés)
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 45. pontja: (150. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Tárgyalás közben az előterjesztő visszavonta
Javaslat szilárd útburkolattal és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos műszaki tervezési munkálatok elvégzésére
Előterjesztő: Borka-Szász Tamás képviselő

 

Napirend-tervezet 46. pontja: (151. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Városvédő - Kezedben a biztonságod védelmi rendszerhez való csatlakozáshoz
Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 47. pontja: (127. sz. előterjesztés)
Javaslat a 134/2015. (III.26.) Kt. határozat részbeni módosítására (Nap utca 2., Zrínyi utca 3/a.)
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

 

Budapest, 2015. április 30.

                                                                                                              Borbély Lénárd sk.

                                                                                                                   polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48