2015. 05. 28. - Testületi ülés

2015. május 22. péntek, 13:23

Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. május 28-án (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:


Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-10 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (168. sz. előterjesztés )
Javaslat Dr. Bíró Tamásné, (született: Gyulai Julianna) háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (169. sz. előterjesztés ) (Mellékletek ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a fogorvosi, a gyermek-fogorvosi, valamint a védőnői ellátás körzeteinek megállapításáról szóló 36/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (167. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (163. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelete, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013.(III.06.) önkormányzati rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (170. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (165. sz. előterjesztés )
Javaslat Csepel Településfejlesztési Koncepció kidolgozásához szükséges döntésekre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (177. sz. előterjesztés ) + (Mellékletek )
Javaslat Budapest XXI. kerület, Kossuth Lajos utca Ü1 (hrsz:208529/8) és Ü2 (hrsz:208495/27) üzletközpontok és kapcsolódó közterület értékmegőrző rekonstrukciójára, arculat és design váltására – ötletpályázat kiírására, lebonyolítására-
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (173. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület közigazgatási területén a csapadékvíz elvezetésének koncepcióterv kidolgozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (160. sz. előterjesztés )
Javaslat az engedéllyel rendelkező terv vízjogi létesítési engedélye érvényességének meghosszabbítására, valamint új vízjogi engedélyes tervdokumentáció beszerzésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (174. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére, valamint csapadékvíz elvezetésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (175. sz. előterjesztés ) + (Mellékletek )
Javaslat Budapest XXI. kerület, II. Rákóczi Ferenc út 345. hrsz: 200025/10 alatti Vízmű lakótelep ingatlan területén utcai kerítés, kapuk, beléptető rendszer és biztonsági kamerák kiépítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (171. sz. előterjesztés )
Javaslat a FőGÁZ Földgázelosztási Kft. kezdeményezésére a 202788/6 helyrajzi számú, természetben a Szent László utca és Kőrösi Sándor utca között elhelyezkedő földrészleten gázelosztó vezeték elhelyezésének engedélyezéséről és annak biztonsági övezetére vezetékjog alapításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (181. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat „A 2015. évi kerületi sportcélú támogatások” elnevezésű pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (166/1. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatások nyújtására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (179. sz. előterjesztés)
Javaslat a 149/2015. (III.26.) (Javaslat a csepeli egyházak részére nyújtandó évi működési támogatás elosztására) határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (176. sz. előterjesztés )
Javaslat egyszeri illetve rendszeres étkeztetési támogatás nyújtására a Majd Megnövök Baptista Óvoda részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (184. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az új globális éghajlatvédelmi megállapodás sikerének előmozdítása érdekében tett felhívás támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (180. sz. előterjesztés )
Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2015. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére
Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 19. pontja: (164. sz. előterjesztés )
Javaslat ingatlanok elidegenítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend 20. pontja: (183. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat jogerős bírósági döntésben meghatározott fizetési kötelezettség teljesítésére fedezet biztosítására az 5.Pf.21.533/2014. számú ügyben
Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 21. pontja: (178. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Zárt ülés:

 

Napirend 22. pontja: (182. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Kolonics György sport-érdemérem adományozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (172/1. sz. előterjesztés)
Javaslat magasabb vezetők (óvodavezetők és helyetteseik) kinevezésének visszavonására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 24. pontja: (161. sz. előterjesztés)
Javaslat krízislakás-kiutalás visszavonására és krízislakás kiutalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (162. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. május 28.


Borbély Lénárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48