2015. 06. 25. - Testületi ülés

2015. június 19. péntek, 13:09


Meghívó


Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. június 25-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)


Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-13 )
Elődadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alap felhasználásáról 2014. évben (T-12 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató a kerületet érintő környezetvédelmi kérdésekről és eredményekről a fejlesztések tükrében (T-11 ) + Kiegészítés
Előadó: dr. Polinszky Tibor mb. főépítész

 

Zárt ülés:

Napirend-tervezet 1. pontja: (216. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat  „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (217. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda intézményvezetője kinevezésének visszavonására és az új intézményvezető kinevezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (196. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 


Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (221. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az óvodák szervezeti összevonásával kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (218. sz. előterjesztés )
Javaslat sírhely megváltási díj átvállalására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (201. sz. előterjesztés )
Javaslat Dr. Kicsi Jenő háziorvossal történő szerződések megkötése tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (222. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a 1212 Budapest, Kossuth Lajos u. 120. fszt./1. (Hrsz.:201736/9/A/257) szám alatti önkormányzati lakás Milák Lajosnénak történő bérbeadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (223. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat Budapest XXI. kerület Árpád u. 10. I. em. 32. (Hrsz.:209364/3/A/33) önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (215. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat a Királymajor DSE egyesülettel (folyamatban a Csepel Utánpótlás Sportegyesületként történő bejegyzése) Stratégiai Együttműködési Megállapodás, támogatási megállapodásokkal kapcsolatos, valamint a Csepel Sport Club Alapítvánnyal kötendő használati megállapodás elfogadására, valamint támogatás nyújtására vonatkozó döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (200. sz. előterjesztés )
Javaslat útépítésre, csapadékvíz elvezetésre, járdaépítésre és felújításokra felhasználható fejlesztési források meghatározására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (199. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2014. évi normatív útépítési címlista kiegészítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (198. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés + Független könyvvizsgálói vélemény
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (194. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (204. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a helyi építészeti-műszaki tervtanácsról szóló 13/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (195/2. sz. előterjesztés ) + Cserelap + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (207. sz. előterjesztés )
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (224. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat bérlőjelölési jog biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (193. sz. előterjesztés )
Javaslat a képviselő-testület által létrehozott Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottság további tagjainak megválasztására

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (208. sz. előterjesztés )
Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2014-2019. évekre szóló Gazdasági Programjának elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (213. sz. előterjesztés )
Javaslat együttműködésre a Magyar Telekom Nyrt.-vel Csepel-Királyerdő digitális fejlesztése érdekében
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (210. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. közötti módosított feladat ellátási szerződés és a kapcsolódó háromoldalú megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (212. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent István u. 170. szám alatti ingatlan Magyar Ökomenikus Segélyszervezet számára történő használatba adással kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (214. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel-sziget Humánerőforrás Fejlesztő és Foglalkoztatást Támogató Alapítvánnyal 2006. július 31-től 2016. július 31-ig kötött bérleti szerződéssel kapcsolatos döntésre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (219. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Gróf Széchenyi Általános Iskola mellett, a Széchenyi István utca és a Késmárki utca kereszteződésénél elhelyezkedő kétszintes iskolaépület Klebelsberg Intézményfenntartó Központ részére történő használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (202. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. kerület Csepel, Ady Endre út 62. fszt. 3., és fszt. 7. szám alatti lakások tulajdonjogának megszerzéséről szóló 359/2014. (VI.26.) Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (186. sz. előterjesztés )
Javaslat „RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása a Kis-Duna Öböltől a Papírgyár magasságáig” elnevezésű projekt előkészítési-lebonyolítási költségeinek biztosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (188. sz. előterjesztés )
Javaslat a Szent István út 228. számú ingatlanon és környékén parkoló, park és játszótér beruházás előkészítési munkáira
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (211/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel Művek területén lévő, a Csepel Művek Ipari Park Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. „v.a.” által felajánlott ingatlanok átvételéről
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (187. sz. előterjesztés )
Javaslat az engedéllyel rendelkező víznyelők érvényességi idejének meghosszabbítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (185. sz. előterjesztés )
Javaslat az „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (203. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (189. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (209. sz. előterjesztés )
Javaslat a felújított Csepel teherautó-mobil kiállítóhely vidéki és határon túli bemutatási költségeinek támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (225. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat az egészségügyi alapellátás, a foglalkozás egészségügyi feladatellátás, valamint a gazdálkodási jogkör Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (191. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat létszámbővítésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (197. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Térítési díj Szabályzatának jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 37. pontja: (192. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló pályázathoz önkormányzati önrész vállalására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 38. pontja: (220. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Maria Montessori módszerrel az óvodás gyermekekért Alapítvány kétnyelvű iskolai nevelési tevékenységének támogatására
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 39. pontja: (190/1. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 40. pontja: (206. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. II. féléves Munkatervére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 41. pontja: (205. sz. előterjesztés )
Javaslat a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. június 25.

 


Borbély Lénárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2015. július 02. csütörtök, 00:48