2015. 09. 24. Testületi ülés

2015. szeptember 18. péntek, 15:24


Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-én (csütörtök) 17.00 órai
kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a
Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme
(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

Napirend előtt:

Tájékoztató a Csepeli Munkásotthon Alapítványt érintő bírósági döntésről (T-17 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-VIII. havi teljesítéséről (T-18 )
Előadó: Halmos Istvánné ágazatvezető

Tájékoztató településfejlesztési dokumentumok készítését kísérő partnerségi folyamatról (T-14 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató a viharkár okozta helyreállításról a 1211 Budapest, Ady E. u. 64. szám alatti ingatlanon (T-15 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-16 )
Előadó: Borbély Lénárd polgármester


Nyílt ülés:

Napirend 1. pontja: (228. sz. előterjesztés )
Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 2. pontja: (236. sz. előterjesztés )
Javaslat Dr. Budai Nándor háziorvossal történő előszerződés megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 3. pontja: (237. sz. előterjesztés )
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia civil tanácsnok

Napirend 4. pontja: (254. sz. előterjesztés ) +Kiegészítés
Javaslat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a Kamara XXI. Kerületi Tagcsoportjával Együttműködési Megállapodás módosításra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 5. pontja: (262. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat az Orhitec Ltd.-vel való együttműködésre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 6. pontja: (268. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés 
Javaslat a Magyar Telekom Nyrt.-vel a Csepel-Királyerdő digitális fejlesztése érdekében való együttműködés megvalósításához szükséges felhatalmazásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 7. pontja: (235/1. sz. előterjesztés )
Javaslat önkormányzati delegált megválasztására a Csepeli Gyermekekért Alapítvány kuratóriumába
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 8. pontja: (234. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat önkormányzati delegált megválasztására a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány kuratóriumába
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 9. pontja: (249. sz. előterjesztés ) + Kiegészítés + Könyvvizsgálói jelentés + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 22/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelettel módosított 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 10. pontja: (238. sz. előterjesztés ) + Hatályos egységes szerkezetű rendelet
Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló, Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 44/2007. (XII.18.) Kt. sz. rendelete módosításáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Napirend 11. pontja: (229. sz. előterjesztés )
Javaslat idegenforgalmi adó kivetésének a Fővárosi Önkormányzat részére történő átengedésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 12. pontja: (257. sz. előterjesztés ) + 1.sz. melléklet + 2.sz. melléklet + 3.sz. melléklet
Javaslat a Csepel Településfejlesztési Koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia társadalmi egyeztetése során beérkezett vélemények minősítésére és a dokumentumok elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 13. pontja: (239. sz. előterjesztés ) + Kiegészítő lap
Javaslat a Ráckevei (Soroksári)-Duna menti terület jövőbeni hasznosítási lehetőségeire
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 14. pontja: (233. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszámának növelésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 15. pontja: (240. sz. előterjesztés )
Javaslat az egyházaknak évenként nyújtott működési jellegű támogatások hatékonyabbá tételére

Előterjesztő:
Borbély Lénárd polgármester

Napirend 16. pontja: (261. sz. előterjesztés )
Javaslat támogatás nyújtására Eurora Kulturális Alapítvány részére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 17. pontja: (263. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda kérésének elfogadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 18. pontja: (256. sz. előterjesztés )
Javaslat a VI. Kárpát Kupa Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgó Torna megrendezésének támogatására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 19. pontja: (250. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Hírmondó 2016. évi megjelentetéséhez szükséges forrás biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 20. pontja: (259. sz. előterjesztés )
Javaslat aktivált új beruházások Csepeli Városkép Kft-nek üzemeltetésre, kezelésbe történő átadására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 21. pontja: (232. sz. előterjesztés )
Javaslat rendszámfelismerő rendszer térítésmentes használatba adására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 22. pontja: (230. sz. előterjesztés )
Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 23. pontja: (241. sz. előterjesztés )
Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság, a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda, a Nagy Imre ÁMK és a Közterület-felügyelet között kötendő, a gazdálkodást érintő munkamegosztásról szóló megállapodásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 24. pontja: (253. sz. előterjesztés )
Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program IX. ütemének keretében megépítendő három műfüves futballpályához szükséges fedezetek elkülönítésére és aláírásokhoz szükséges felhatalmazásra
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 25. pontja: (268. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat ideiglenes műjégpálya üzemeltetése 2015. évben a csepeli általános iskolások szervezett keretek között történő téli korcsolyaoktatásának biztosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 26. pontja: (255. sz. előterjesztés )
Javaslat gördeszkapálya építésére a Daru-domb környékén
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 27. pontja: (242. sz. előterjesztés )
Javaslat a Jedlik Oktatási Stúdió részére ingyenes teremhasználat engedélyezésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 28. pontja: (266. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepeli Népdal- és Nótakör Kulturális Hagyományőrző Egyesülettel határozatlan idejű használati szerződés megkötésére
Előterjesztő: Tóth Endre intézményvezető

Napirend 29. pontja: (260. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja projekt keretében fenntartási megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 30. pontja: (264. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Csepel déli lakóközpont szociális célú rehabilitációja elnevezésű projekthez kapcsolódó konzorciumi együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 31. pontja: (252. sz. előterjesztés )
Javaslat a WOLF Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., valamint az ÉGT Építésképesítési Kft. által megbízási díjtartozás miatt indított perben meghozott, jogerős ítélet alapján kifizetett összeg fedezetének utólagos biztosítására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

Napirend 32. pontja: (251. sz. előterjesztés )
Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

Napirend 33. pontja: (243. sz. előterjesztés )
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásra és a 2016. évi fordulóban való részvételre
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 34. pontja: (244. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015/2016. nevelési év indításáról és döntés az óvodai csoportlétszám túllépéséről
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 35. pontja: (245. sz. előterjesztés )
Javaslat a 2015. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásról szóló pályázatban nyert támogatás kiegészítésére
Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

Napirend 36. pontja: (246. sz. előterjesztés ) + Cserelap
Javaslat a Csepeli Adósságkezelési modell Szándéknyilatkozat és Támogatási megállapodás módosítására
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 37. pontja: (247. sz. előterjesztés )
Javaslat Együttműködési megállapodás megkötésére a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatával, valamint az Újbudai Szociális Szolgálattal
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 38. pontja: (267. sz. előterjesztés ) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat gazdasági igazgatói állás pályázati kiírására
Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos, TIESZ

Napirend 39. pontja: (248. sz. előterjesztés )
Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos, TIESZ

Napirend 40. pontja: (258. sz. előterjesztés )
Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Zárt ülés:


Napirend 41. pontja: (265. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés
Javaslat „CSEPEL ÖRÖKSÉG kitüntetés adományozására”
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

Napirend 42. pontja: (231. sz. előterjesztés)
Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában
Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


Budapest, 2015. szeptember 24.

Borbély Lénárd sk.
polgármester