2015. 10. 29. - Testületi ülés

2015. október 22. csütörtök, 15:52

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2015. október 29-én (csütörtök) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint 5.)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (pdfT-19)
 Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató az ÉGT Építésképesítési Kft. és a Wolf Kereskedelmi Szolgáltató Kft. ügyének kivizsgálásával kapcsolatban (pdfT-20)

Előadó: Samna Gábor Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. FEB elnök

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (pdf271. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirendről levéve: (279. sz. előterjesztés) + Egységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.3.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 2. pontja: (pdf287/1. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) Kt. számú rendeletének (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (pdf293. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Ráckevei (Soroksári) - Duna mentén Építési Szabályzat készítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (pdf288. sz. előterjesztés)

Javaslat a Ráckevei (Soroksári)-Duna mentén lévő ingatlanok telekadó mértékének emelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (pdf282. sz. előterjesztés)

Javaslat a Közvetlen EU-s támogatási források megszerzésére irányuló pályázat benyújtásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (pdf283. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület 2015. évben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat építésére valamint csapadékvíz elvezetésére című, 290/2015. (V.28.) Kt. határozathoz kapcsolódóan a járdaépítés kivitelezéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (pdf284. sz. előterjesztés)

Javaslat "Az RSD Kis-Duna part közvilágítás kiépítésének folytatása a Kis-Duna Öböltől a Dagi Csárdáig" elnevezésű projekt kivitelezési költségeinek biztosítására, valamint az RSD parti sétány, több szakasz felújítási költségeinek a biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (pdf291. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat támogatás nyújtására az Arany János Művelődési Egyesület részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (pdf275. sz. előterjesztés)

Javaslat kedvezményes cirkusz bérlet biztosítására csepeliek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (pdf285. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására a Csepeli Zenélő Gyerekek Alapítvány részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (pdf273. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására Erdei Kvasznay Éva művésznő részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (pdf292. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Csepeli Birkózó Clubbal Támogatási megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (pdf294. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 372/2015. (VI.25.) Kt. határozat módosítására, továbbá a Csepeli Ökölvívó Szakosztály Sport Egyesülete elhelyezésére és az elhelyezéssel kapcsolatos költségek finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (pdf280. sz. előterjesztés)

Javaslat a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (pdf278. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület használati szerződés megkötésére a Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde intézménnyel

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (pdf289. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat számára ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (pdf295. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés

Javaslat elővásárlási jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (pdf296. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Fodor József Szakközépiskola (1214 Budapest, Tejút utca 10-12.) és a Csete Balázs Szakközépiskola (1215 Budapest, Csete Balázs utca 6-8.) feladatellátását szolgáló vagyonra vonatkozó vagyonkezelési szerződések megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (pdf286. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Ukrán Önkormányzat Támogatási megállapodásának módosítására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 20. pontja: (pdf272 . sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda létszámának növelésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirendről levéve: (281.sz. előterjesztés)

Javaslat települési klímastratégia kidolgozására és a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozásra

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 21. pontja: (pdf274. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Zárt ülés:

 

Napirend 22. pontja: (290. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés - Helyszíni kiosztás

Javaslat ,,Csepel örökség kitüntetés adományozására"

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (270. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 Napirend 24. pontja: (277. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás bérleti idő meghosszabbítása tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (276. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2015. október 28.

 

 

                                                                                             Borbély Lénárd sk.

polgármester

Utoljára frissítve: 2015. november 02. hétfő, 14:33