2016. 01. 26. - Testületi ülés

2016. január 22. péntek, 12:48

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. január 26-án (kedden) 17.30 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a 387/2015. (VI.25.) Kt. határozat végrehajtásáról (pdfT-1)

Előadó: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (pdfT-2)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás hosszabbítása iránti kérelem elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés tárgyában másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (25. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés - Helyszíni kiosztás

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 5. pontja: (pdf4. sz. előterjesztés)

Javaslat a kötelező betelepítési kvóta elutasítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (pdf5. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi I. féléves munkaterv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (pdf3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (pdf11. sz. előterjesztés)

Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére

Előterjesztő: Czibulyáné Szonday Szilvia civil tanácsnok

 

Napirend 9. pontja: (pdf14. sz. előterjesztés) + pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (pdf7. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési – oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (pdf2. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (pdf21/1. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (pdf13. sz. előterjesztés)

Javaslat a 210207 hrsz. (II. Rákóczi F. u. 73.) ingatlan beépítési határidejének meghosszabbítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (pdf23. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2016. évi biztosításáról szóló „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (pdf19/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Belvárosi Bölcsőde külső nyílászáróinak cseréjéhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (pdf10. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (pdf17. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására és ellenszolgáltatás nélküli felajánlás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (pdf22. sz. előterjesztés)

Javaslat harmónium ellenszolgáltatás nélküli felajánlásának elfogadására, felújítására és adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (pdf18. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület részére rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (pdf20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (pdf15. sz. előterjesztés)+ pdfCserelap

Javaslat a Csepeli Birkózó Club részére a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 5/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete 13.§. alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (pdf6. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 23. pontja: (pdf1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2016. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (pdf24. sz. előterjesztés) Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 485/2014. (X.30.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 25. pontja: (pdf12. sz. előterjesztés)+ pdfKiegészítés

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester


 

Budapest, 2016. január 26.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

Utoljára frissítve: 2016. január 27. szerda, 08:20