2016. 02. 25. - Testületi ülés

2016. február 19. péntek, 12:37

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. február 25-én (csütörtökön) 17.00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (pdfT-3)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Tájékoztató a METRANS Konténer Raktározó és Átrakó Korlátolt Felelősségű Társaság számára a Kereskedelmi Csoport által kiállított igazolásról és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által hozott határozatról (pdfT-4)

Előadó: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (pdf42. sz. előterjesztés)

Javaslat a 634/2006. (XII.19.) Kt. számú határozat és Kovács Sándor Kegyeleti Előtakarékossági Szerződése módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (pdf45. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1214 Budapest Kossuth Lajos utca 148. szám alatti üzlethelyiség térítésmentes bérbeadásra a Csepel II. Jézus Szíve Plébánia részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (pdf50. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Együttműködési megállapodás és túlszolgálat finanszírozása tárgyú megállapodás megkötésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányságával illetve a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (pdf41. sz. előterjesztés) + pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (pdf34. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a burkolatbontások engedélyezésének rendjéről szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (pdf35. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában és kezelésében álló helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (pdf37. sz. előterjesztés) + pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (pdf36. sz. előterjesztés) + pdfEgységes szerkezetű rendelet - pdfkönyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2015. évi költségvetéséről szóló 10/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (pdf26/1. sz. előterjesztés)- pdfkönyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 34/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (pdf39/1. sz. előterjesztés) + pdfEgységes szerkezetű rendelet

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (pdf38. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évben várhatóan megüresedő lakások bérbeadásánál alkalmazandó jogcímek elsőbbségéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (pdf44. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonában álló 1211 Budapest II. Rákóczi Ferenc utca 97-105. szám alatti Ü5 üzlethelyiség térítésmentes bérbeadásra a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (pdf48. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. jegyzett tőke emeléséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (pdf49. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Önkormányzati Környezetvédelmi Alapból történő felhasználásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (pdf46. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodáinak udvarfelújításához szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (pdf30. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Kis-Duna öböl 2016. évi bioremediációs kezelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (pdf40. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi tavaszi fapótlás elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (pdf43. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan használatba adására és üzemeltetésére közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (pdf28. sz. előterjesztés)

Javaslat az egészségügyi alapellátás szervezeti átalakításával összefüggő bérleti szerződések módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (pdf29. sz. előterjesztés)

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (pdf51. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetési feladatok egységesítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (pdf47. sz. előterjesztés)

Javaslat az 553/2015. (XII.12.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (pdf31. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 24. pontja: (52. sz. előterjesztés) - Sürgősségi előterjesztés

Javaslat "Csepel Szolgálatért Díj adományozására"

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (32. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (33. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. február 25.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

Utoljára frissítve: 2016. március 18. péntek, 08:09