2016. 03. 31. - Testületi ülés

2016. március 25. péntek, 13:11

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. március 31-én (csütörtökön) 17.30 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (pdfT-5)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (pdf62. sz. előterjesztés)

Javaslat a Kerületi Rendőrkapitányság munkatársainak és a Dél-Budai Katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársainak jutalmazására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (pdf74. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (pdf78. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján bérlőkijelölési jog alapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (pdf79. sz. előterjesztés)+ pdfEgységes szerkezetű rendelet

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Fatérné Rothbart Mária intézményvezető

 

Napirend 5. pontja: (pdf81. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata átmenetileg szabad pénzeszközeinek kamatozó kincstárjegyben történő kamatoztatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (pdf68. sz. előterjesztés)

Javaslat Milák Lajosné bérlői jogviszonyának folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (pdf83. sz. előterjesztés)- Sürgősségi előterjesztés

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (pdf77. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (pdf76. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati tulajdonban álló lakások felújítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 10. pontja: (pdf58. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan használatba adására és üzemeltetésére kötött szerződés módosítása közfeladat ellátását biztosító hulladékgyűjtő udvar működtetése érdekében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (pdf82. sz. előterjesztés)

Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program X. ütemének keretében megépítendő két műfüves futballpályához szükséges fedezetek elkülönítésére és aláírásokhoz szükséges felhatalmazásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladat teljesítésének elfogadására
  (pdf73. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. B.)Javaslat a 2016. évi prémiumfeladatok kitűzése a Csepeli Városkép Kft. ügyvezető igazgatója részére
  (pdf72. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére kitűzött prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
  (pdf65. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. B.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére
  (pdf66. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja:

 1. A.)Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére 2015. január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott prémiumfeladatok teljesítésének elfogadására
  (pdf64. sz. előterjesztés)

            Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 1. B.)Javaslat prémiumfeladatok kitűzésére a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vezérigazgatója részére
  (pdf67. sz. előterjesztés)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (pdf59. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. Javadalmazási Szabályzatának elfogadására és az ehhez kapcsolódóan szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (pdf70. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület, Nyírfa u. 11-13. valamint az Óvoda u. 13-16. szám alatti társasházak „Otthon melege” pályázat megvalósításához szükséges önkormányzati tulajdonra eső önrész pénzügyi forrásának biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (pdf69. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Közoktatási Intézmények informatikai oktatási környezetének fejlesztésére és az ehhez kapcsolódóan szükséges döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (pdf71. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által a támogató szolgáltatást működtető fenntartók részére kiírt pályázaton való részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (pdf61. sz. előterjesztés)

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos döntéshozatalra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

(80. sz. előterjesztés) - az előterjesztő visszavonta

Javaslat a kerületi háziorvosi (felnőtt és gyermek) és felnőtt fogorvosi alapellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend 20. pontja: (pdf75. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Betegadminisztrációs rendszer bővítéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend 21. pontja: (pdf63. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 22. pontja: (60. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. március 31.

                                                                                                Borbély Lénárd sk.

                                                                                                   polgármester

Utoljára frissítve: 2016. május 18. szerda, 08:32