2016. 05. 05. - Testületi ülés

2016. április 29. péntek, 13:48

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. május 5-én (csütörtökön) 9,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. I. emelet)

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-6)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (104. sz. előterjesztés)

Javaslat posztumusz Csepel Díszpolgára kitüntetés adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (112. sz. előterjesztés)

Javaslat „CSEPEL SZOLGÁLATÁÉRT” díj adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (99. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 4. pontja: (98. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Rendőrkapitányság 2015. évben végzett munkájáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (86. sz. előterjesztés)

Beszámoló a XXI. Kerület Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évben végzett tűzoltási és műszaki mentési tevékenységéről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (108. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (114. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (87. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés 1.Könyvvizsgálói jelentés 2.

Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (109. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2015. évi maradvány megállapítására és felhasználására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja:

  1. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására (91. számú előterjesztés)

          Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

B. Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2016. évre szóló üzleti tervének elfogadására (92. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend 11. pontja: (90. sz. előterjesztés)

Beszámoló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. között megkötött Feladatellátási Szerződésben meghatározottak végrehajtása teljesítéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja:

  1. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2015. évi Egyszerűsített beszámolójának és a 2015. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására (88. számú előterjesztés)

          Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 

    B. Javaslat a Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. évre szóló üzleti tervének elfogadására (89. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Süle László ügyvezető

 

Napirend 13. pontja:

    A. Beszámoló a Csepeli Városkép Kft. 2015. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról (100. sz. előterjesztés)

         Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató


     B. Javaslat a Csepeli Városkép Kft. 2016. évi üzleti tervére (110. sz. előterjesztés)

        Előterjesztő: Vida István ügyvezető igazgató

 

Napirend 14. pontja: (105. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Szurkolói Aréna működtetésével kapcsolatos felelősök kijelölésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (97. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Hollandi út 18. szám alatti ingatlan Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatától a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére vagyonkezelésbe adásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (94. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Mars u. 10-12. szám alatti társasház „Otthon melege” pályázat megvalósításához szükséges önkormányzati tulajdonra eső önrész pénzügyi forrásának biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (113. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Otthon Melege Program” „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram ZFR-TH/15 kódszámú pályázatán sikeresen részt vett pályázók részére az ingyenes közterület használat biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (106. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. alatti Nagy Imre ÁMK Tornacsarnok felújításának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (115. sz. előterjesztés)

Javaslat a közvetlen EU-s támogatási források megszerzésére irányuló pályázat előkészítésének és beadásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (107. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016-os évben II. ütemben megvalósításra kerülő belterületi utak szilárd útburkolat – járda építéséhez, valamint csapadékvíz elvezetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (96. sz. előterjesztés)

Javaslat a Pálma utcában megépült földfeletti tűzcsapok térítésmentes átadására Budapest Főváros Önkormányzata részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (93. sz. előterjesztés)

Javaslat a II. Rákóczi Ferenc u. 93-95. (210235/1. hrsz.), a II. Rákóczi Ferenc. u. 97-105. (210235/1 hrsz.), a Mansfeld Péter u. 1-3. (210146/12 hrsz.) és a Kossuth Lajos u. 57. (209605/0/1/24 és 209605/0/1/25 hrsz.) szám alatt, az előterjesztésben meghatározott helyiségek kezelésének átadására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 23. pontja: (111. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend 24. pontja: (103. sz. előterjesztés)

Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 25. pontja: (85. sz. előterjesztés)

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi program felülvizsgálatának és módosításának elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 26. pontja: (102. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 27. pontja: (95. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részére szóló 2016. évi pályázati kiírásra

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 28. pontja: (101. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2015. évi összefoglaló éves belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztató jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend 29. pontja: (84. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. május 5.

                                                                                                          Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

Utoljára frissítve: 2016. május 18. szerda, 08:30