2016. 05. 25. - Testületi ülés

2016. május 20. péntek, 14:08

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. május 25-én (szerdán) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-7)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (131. sz. előterjesztés)

Javaslat közérdekű együttműködési megállapodás megkötésére a METRANS Konténer Kft. elnevezésű társasággal

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (116. sz. előterjesztés) + Cserelap

Rendelettervezet a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (129/1. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 4. pontja: (123. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú, „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelésére” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (122. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-6.2.1-15 kódszámú, a leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (139. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 2016. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (132. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. kerület II. Rákóczi Ferenc út 210235/3. hrsz. alatt található és a II. Rákóczi Ferenc út 85. szám alatti (210286 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú, valamint az ingatlan-nyilvántartásban a Magasházy utca 5. (210240 hrsz-ú) Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok telekalakításáról a telkek egyesítésével

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (130. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli nemzetiségi önkormányzatok részéről benyújtott 2016. évi pályázatok elbírálására és támogatások odaítélésére

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend 9. pontja: (126. sz. előterjesztés)

Javaslat túlmunka elrendelésére és célfeladat kitűzésére a Közterület-felügyeletnél

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (124. sz. előterjesztés) + Cserelap

Javaslat a 2016/2017-es nevelési év előkészítésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (133. sz. előterjesztés)

Javaslat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (140. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a kerületi háziorvosi (felnőtt és gyermek) és felnőtt fogorvosi alapellátás működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 13. pontja: (134. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. szám (201031/49. hrsz.) alatti, 400 m² alapterületű konyhai és éttermi helyiség, továbbá berendezési tárgyainak kezelésbe adására a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (117. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (128. sz. előterjesztés)

Javaslat „2016. évi kerületi sportcélú támogatások” pályázat kiírására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (118. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Előterjesztő visszavonta (125. sz. előterjesztés)

Javaslat civil pályázati rendszer létrehozására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 17. pontja: (120. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 18. pontja: (137. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat „Kolonics György sport-érdemérem adományozására”

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (138. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. által kiírt, a „Csepeli Strandfürdő üzemeltetése és hasznosítása szolgáltatási koncesszió keretében” elnevezésű pályázaton történő indulásra (közbeszerzés azonosítója: KÉ 5254/2016.)

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (127. sz. előterjesztés)

Javaslat Képviselő-testületi döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (135. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (136. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat piaci alapú pályázat során nem hasznosított önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (121. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 24. pontja: (119. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. május 25.  

 

                                                                                                        Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

Utoljára frissítve: 2016. május 31. kedd, 09:44