2016. 06. 23. - Testületi ülés

2016. június 17. péntek, 13:28

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. június 23-án (csütörtök) 09,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-8)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend 1. pontja: (159. sz. előterjesztés)

Javaslat „CSEPEL DÍSZPOLGÁRA” kitüntető cím adományozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 2. pontja: (162. sz. előterjesztés)

Javaslat ingatlan megvásárlására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 3. pontja: (141. sz. előterjesztés)

Javaslat Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Nyílt ülés:

 

Napirend 4. pontja: (154. sz. előterjesztés)

Javaslat a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 5. pontja: (156. sz. előterjesztés)

Javaslat Dacia Duster Open 1,6 16V 114LE 4x4 típusú gépjármű beszerzése Budapest Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Kapitányság részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 6. pontja: (147/1. sz. előterjesztés) könyvvizsgálói vélemény

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 7. pontja: (165. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az Önkormányzat tulajdonában álló, lakás céljára szolgáló ingatlanok elidegenítéséről szóló 29/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 8. pontja: (142. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel Helyi Építési Szabályzat készítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 9. pontja: (164. sz. előterjesztés)

Javaslat felépítmények tulajdonjogának ellenérték nélkül történő elfogadására illetve azok bérbeadására vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 10. pontja: (161. sz. előterjesztés)

Javaslat út, - járda valamint csapadékvíz elvezetési tervek készítésére és hatósági engedélyek beszerzésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 11. pontja: (143. sz. előterjesztés)

Javaslat a VEKOP-5.3.1-15 kódszámú, Fenntartható Közlekedésfejlesztés Budapesten elnevezésű pályázati programban történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 12. pontja: (144/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására és Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Pintér István vezérigazgató

 

Napirend 13. pontja: (160. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőt ingyenesen látogatók körének meghatározására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 14. pontja: (145. sz. előterjesztés)

Javaslat „Európai Mobilitási hét” eseménysorozathoz történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 15. pontja: (146. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatás nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 16. pontja: (155. sz. előterjesztés)

Javaslat határon túli gyermekek táboroztatási költségeinek biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 17. pontja: (148. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda érintett feladat-ellátási helyein a csoportlétszám túllépésének engedélyezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 18. pontja: (163. sz. előterjesztés)

Javaslat a Majd Megnövök Baptista Óvodába járó gyermekek étkeztetésének további támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 19. pontja: (149. sz. előterjesztés)

Javaslat hajléktalan személyek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 20. pontja: (153. sz. előterjesztés)

Javaslat az Alfa Karitatív Egyesülettel bérleti szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 21. pontja: (150. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága Alapító okiratának módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 22. pontja: (168. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat Budapest, XXI. kerület Simon Bolivár sétány 4-8. szám alatti ingatlan (ÁMK) területén létesülő kézilabda csarnokkal kapcsolatos végrehajtó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 23. pontja: (169. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 157/2016. (V.05) Kt. számú határozat módosításával a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat járóbeteg-szakellátási kapacitásának átcsoportosítására

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend 24. pontja: (167. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Jahn Ferenc Dél- pesti Kórház és Rendelőintézetben dolgozó szakemberek jutalmazásának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 Napirend 25. pontja: (166. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 206759/6 helyrajzi számú (természetben: Fenyves út – Kökényes u. – Hársas u. által határolt terület) közös tulajdonú ingatlan 94/15940 eszmei hányadának elidegenítésére, valamint a használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend 26. pontja: (157. sz. előterjesztés)

Javaslat kutyafuttató megszüntetésére, illetve áthelyezésére

Előterjesztő: Takács Mónika Ibolya képviselő

 

Napirend 27. pontja: (158. sz. előterjesztés)

Javaslat civil pályázati rendszer létrehozására

Előterjesztő: Hudák János képviselő

 

Napirend 28. pontja: (152. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi II. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend 29. pontja: (151/1. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

 

 

Budapest, 2016. június 23.

                                                                                                        Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

Utoljára frissítve: 2016. szeptember 22. csütörtök, 08:19