2016. 10. 27. - Testületi ülés

2016. október 21. péntek, 12:49

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. október 27-én (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-9)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (208. sz. előterjesztés)

Javaslat a felnőtt háziorvosok kérelmének jóváhagyására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (217. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (210. sz. előterjesztés) + Könyvvizsgálói jelentés

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (204. sz. előterjesztés)

Javaslat BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (214/1. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának és a hivatali létszám módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (202. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Gyermeksziget Program folytatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (195. sz. előterjesztés)

Javaslat a 1213 Budapest, Szent István út 228-234. szám alatti ingatlanok telekalakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (199. sz. előterjesztés)

Javaslat a „Csepeli Városközpont integrált rehabilitációja, 2. ütem” 2013-ban támogatást nyert TÉR_KÖZ pályázat befejezési határidejének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (200. sz. előterjesztés)

Javaslat „A csepeli Daru domb közterületi fejlesztései” elnevezésű pályázat Támogatási Szerződésének megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (212. sz. előterjesztés)

Javaslat Tusnádfürdő Önkormányzatával kötendő együttműködési megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (201. sz. előterjesztés)

Javaslat az Arany János Művelődési Egyesülettel létrejött Támogatási Megállapodással kapcsolatos döntések meghozatalára és egyúttal a 498/2015. (X.29.) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (194. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesülettel létrejött Stratégiai Együttműködési Megállapodás kiegészítésére vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (215. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepel Utánpótlás Sportegyesület számára ingatlan használatba adására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (205. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évben a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programja keretében megépült 3 db műfüves futballpálya Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. vagyonkezelésbe történő átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (206. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2016. évi őszi fapótlással kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (209. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a létrejövő Dél-Pesti Tankerületi Központ elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (216. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (203. sz. előterjesztés)

Javaslat fogyatékos személyek nappali ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (196. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (213. sz. előterjesztés)

Javaslat a 270/2016. (VI.23.) (a 206759/6 hrsz-ú (természetben: Fenyves út – Kökényes u. – Hársas u. által határolt terület) közös tulajdonú ingatlan 94/158940 eszmei hányadának elidegenítésére, valamint a használati viszonyok rendezésére vonatkozó szerződés megkötésére) Kt. határozat módosítására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (218. sz. előterjesztés)- Sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Pénzügyi, Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság képviselőkkel és nem képviselő bizottsági taggal kapcsolatos állásfoglalásának tárgyalására

Előterjesztő: Dobák István PEÜB elnök

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (207. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (197. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (198. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (211. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági ügyekben másodfokú döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. október 27.        

                                                                                                         Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

Utoljára frissítve: 2016. november 09. szerda, 14:55