2016. 11. 29. - Testületi ülés

2016. november 25. péntek, 11:49

 

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. november 29-én (kedd) 18,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-10)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (231. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete …./2016. (XI. .) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 30/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (221. sz. előterjesztés)

Javaslat a BRFK XXI. kerületi Rendőrkapitánysága részére bérlőkijelölési jog biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (227. sz. előterjesztés)

Javaslat a csepeli tűzoltó laktanya konyhájának felújítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (232. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételével és vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (228. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett TÉR_KÖZ 2016 elnevezésű városrehabilitációs pályázati konstrukción történő részvételre

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (230. sz. előterjesztés)

Javaslat a COL4 beruházás során kimaradt csatornaszakaszok megvalósítására vonatkozó, a Fővárosi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás 2. módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (229. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata részére 839.173.000 forint pályázati forrás elnyerését jelentő, VEKOP-5.3.1.-15-2016-00009 azonosítószámú, Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések elnevezésű pályázat konzorciumi együttműködési megállapodásának megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (222. sz. előterjesztés)

Javaslat a DHK Zrt. és a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata közötti megállapodás elfogadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (225. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. évi követeléskezelési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Trefán László vezérigazgató

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (226. sz. előterjesztés)

Javaslat szeszes italokat is árusító kereskedelmi egységek éjszakai nyitva tartási rendjének szabályozására

Előterjesztő: Pákozdi József képviselő

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (224. sz. előterjesztés)

Javaslat a Szilas utca közterület elnevezésének módosítására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (219. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (233. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat háziorvosi rendelők térítésmentes használatba adásához szükséges feltételek megteremtésére

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (220. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (223. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. november 29.

           

                                                                                                         Borbély Lénárd sk.

                                                                                                             polgármester

Utoljára frissítve: 2016. november 29. kedd, 17:39