2016. 12. 15. - Testületi ülés

2016. december 09. péntek, 12:35

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2016. december 15-én (csütörtök) 09,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-11)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (268. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a 430/2016. (IX.29.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (234. sz. előterjesztés) + (könyvvizsgálói jelentés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a 2016. évi költségvetéséről szóló 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (248. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (235. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (256. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 28/2013. (X.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (257. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest, XXI. ker. Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi bejelentésről és településképi kötelezésről szóló 14/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (255. sz. előterjesztés)

Javaslat Csepel településképi védelméről szóló rendelet és településképi arculati kézikönyv kidolgozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (254. sz. előterjesztés)

Javaslat CSSZT-XXI-12 számú „Királyerdő Intézményközpont” Kerületi Szabályozási Terv módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (236. sz. előterjesztés)

Javaslat a 214187/2 helyrajzi számú zártkerti ingatlan tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (249. sz. előterjesztés)

Javaslat az 1214 Budapest, Csepel-Rózsadomb, Rózsa utca Hrsz 200086 ingatlan telekalakítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (237. sz. előterjesztés)

Javaslat a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. által megvalósítandó integrált játszótér kialakítására vonatkozó megállapodás megkötésére, valamint ingyenes közterület használat biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (238. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest, XXI. kerület Lámpás utca közterületén, az északi oldalon lévő zöld területen járda építés és a hozzá kapcsolódó csapadékvíz elvezetés terveztetéséhez szükséges fedezet biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (239. sz. előterjesztés)

Javaslat a helyettes szülői szolgáltatást biztosító Fehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesülettel történő ellátási szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (253. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvoda-vezetői számára egyéb pótlék biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (240/1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Humán Szolgáltatások Igazgatósága számára ingatlan kezelésének átadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (241. sz. előterjesztés)+ cserelapok

Javaslat Csepel Patika Bt. részére természetben a 1215 Budapest, Táncsics M. u. 10-12. szám alatt található orvosi rendelő és gyógyszertár megnevezésű helyiségek bérbeadására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (242. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (243. sz. előterjesztés)

Javaslat támogatások nyújtására civil szervezetek részére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (244. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Auth Henrik Fesztivál Fúvószenekar Közhasznú Alapítvány részére vissza nem térítendő támogatás nyújtására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (258. sz. előterjesztés)

Javaslat Budapest Főváros 2024. évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozó pályázatának támogatására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (252. sz. előterjesztés)

Javaslat Királymajor, Kikötő utcai megállónál fedett buszváró létesítésére/ bővítésére

Előterjesztő: Tenk András képviselő

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (250. sz. előterjesztés)

Javaslat dióda lézer berendezés beszerzésére a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére

Előterjesztő: Dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (259. sz. előterjesztés)

Javaslat az önkormányzati ASP rendszerrel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (262. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Rendelettervezet a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (264. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata működtetéséből 2017. január elsejével a Dél-Pesti és Belső-Pesti Tankerületi Központok működtetésébe kertült köznevelési intézmények működtetési feladatainak ellátásával kapcsolatos szerződések megkötésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (263. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat az iskolai gyermekétkeztetéshez kapcsolódó tálalókonyhák működtetésének biztosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 27. pontja: (261. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és a Csepeli Városgazda Közhasznú Zrt. között fennálló feladatellátási szerződés módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 28. pontja: (269. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által meghatározott többletfeladatok finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 29. pontja: (266. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által alkalmazott kormányzati funkciók (COFOG) megállapítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 30. pontja: (251/1. sz. előterjesztés) cserelap

Javaslat Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. I. féléves munkatervére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 31. pontja: (247. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 32. pontja: (245. sz. előterjesztés)

Javaslat szociális támogatás ügyekben benyújtott fellebbezések tárgyában

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 33. pontja: (246. sz. előterjesztés)

Javaslat krízislakás kiutalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 34. pontja: (267. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 35. pontja: (265. sz. előterjesztés) sürgősségi előterjesztés

Javaslat a Csepel Művek Ipari Park Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adótartozásának pótbefizetés útján történő rendezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 36. pontja: (260. sz. előterjesztés) sürgősségi előterjesztés

Javaslat elővásárlási jog gyakorlására a 209961/25 helyrajzi számú ingatlan tekintetében

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2016. december 15.

                                                                                                            Borbély Lénárd sk.  

                                                      polgármester

Utoljára frissítve: 2016. december 15. csütörtök, 11:05