2017. 01. 26. - Testületi ülés

2017. január 20. péntek, 12:02

Meghívó

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. január 26-án (csütörtök) 17,00 órai

kezdettel tartandó rendes ülésére, melynek helyszíne a

Polgármesteri Hivatal Nagytanácsterme

(1211 Budapest, Szent Imre tér 10. földszint)

 

 

 

Napirend előtt:

 

Tájékoztató az előző testületi ülés óta végzett munkáról (T-1)

Előadó: Borbély Lénárd polgármester

 

Nyílt ülés:

 

Napirend-tervezet 1. pontja: (1. sz. előterjesztés)

Javaslat a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2017. évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 2. pontja: (26/1. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Béke tér – Völgy utca – Erdőalja utca – Szent István út által határolt területen lévő ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendelésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 3. pontja: (24. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság és a Junior Vendéglátó Zrt. közötti 2014. október 1. napján kelt Vállalkozási Szerződés módosításának jóváhagyására

és Rendelettervezet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 4. pontja: (13. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 5. pontja: (14. sz. előterjesztés)

Rendelettervezet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 22/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletének módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 6. pontja: (15. sz. előterjesztés)

Javaslat az alpolgármesterek juttatásainak megállapításáról szóló 484/2014 (X.30.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 7. pontja: (2. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ intézményvezetői megbízására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 8. pontja: (28. sz. előterjesztés) – sürgősségi előterjesztés

Javaslat a csepeli Kis-Duna-part Kolonics György sétánnyá elnevezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 9. pontja: (25. sz. előterjesztés)

Javaslat Toldi Miklós tematikus játszótér létesítésére Nagyszalontán Arany János születésének 200. évfordulója tiszteletére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 10. pontja: (16. sz. előterjesztés)

Javaslat a Gyermeksziget Tagóvoda, Kádár Katalin Tagóvoda, Hétszínvirág Tagóvoda, Kerek Világ Tagóvoda, a Belvárosi Bölcsőde és az Erdősori Bölcsőde játszóudvarainak felújításához szükséges fedezet elkülönítésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 11. pontja: (17. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Strandfürdőt ingyenesen látogathatók körének meghatározására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 12. pontja: (3. sz. előterjesztés)

Javaslat a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. számára a Csepeli Strand és egyéb saját többletkiadásai finanszírozására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 13. pontja: (12. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. kerület Szállítók útja 3. szám alatti, 209961/25 helyrajzi számú ingatlan minősítésére, a Csepeli Városgazda Közhasznú Nonprofit Zrt. részére történő vagyonkezelésbe adására, valamint hasznosítására vonatkozó döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 14. pontja: (4. sz. előterjesztés)

Javaslat a Nagy Imre Általános Művelődési Központ Alapító Okirata módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Morovik Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 15. pontja: (5. sz. előterjesztés)

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek 2017. évi biztosításáról szóló 2015. évi „Megállapodás”-ok felülvizsgálatára és hatályban tartására

Előterjesztő: Ábel Attila alpolgármester

 

Napirend-tervezet 16. pontja: (19. sz. előterjesztés)

Javaslat a 355/2016. (X.27.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 17. pontja: (6. sz. előterjesztés)

Javaslat a Polgármester 2017. évi szabadságának ütemezésére

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 18. pontja: (7. sz. előterjesztés)

Javaslat a 2017. évi igazgatási szünet időpontjának meghatározására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 19. pontja: (18. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest Főváros XXI. Kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező, a Diákönkormányzat által használt vagyontárgyak Nagy Imre ÁMK részére tulajdonba történő átadására

Előterjesztő: dr. Szeles Gábor jegyző

 

Napirend-tervezet 20. pontja: (20. sz. előterjesztés)

Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata tulajdonát képező, 208524 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanban elhelyezkedő, 1212 Budapest, Görgey Artúr tér 8. sz. alatt lévő, 172,1 nm alapterületű helyiségek bérbeadására egynapos sebészeti szaktevékenység folytatására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 21. pontja: (9. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére dióda lézer beszerzésére hozott 454/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 22. pontja: (8. sz. előterjesztés)

Javaslat a Tóth Ilona Egészségügyi Szolgálat részére eszközbeszerzés jóváhagyására

Előterjesztő: dr. Juhász György főigazgató főorvos

 

Napirend-tervezet 23. pontja: (23. sz. előterjesztés)

Beszámoló a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Zárt ülés:

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (21. sz. előterjesztés)

Javaslat búcsúztatás költségeinek vállalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (27. sz. előterjesztés) – Sürgősségi előterjesztés

Javaslat temetés költségeinek vállalására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 24. pontja: (22. sz. előterjesztés)

Javaslat önkormányzati lakás bérbeadására vonatkozó döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 25. pontja: (10. sz. előterjesztés)

Javaslat a 472/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat módosítására és a 473/2016. (XII.15.) Kt. számú határozat visszavonására

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Napirend-tervezet 26. pontja: (11. sz. előterjesztés)

Javaslat közterület-használati hozzájárulás tárgyú önkormányzati hatósági ügyben másodfokú döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borbély Lénárd polgármester

 

Budapest, 2017. január 26.

                                                                                                                    

Borbély Lénárd sk.
polgármester

Utoljára frissítve: 2017. január 26. csütörtök, 16:18