Csillagtelep szociális célú rehabilitációja

2019. március 04. hétfő, 17:10

szocrehabBudapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata gondozásában komplex szociális rehabilitációs program indult Csepel Csillagtelep városrészében, amely során 11 darab lakóépület energetikai célú megújítása, emellett egy-egy közterület és közintézmény környezetének felújítása, térfigyelő rendszer kiépítése, továbbá egy hosszú évek óta kihasználatlan épület foglalkoztatási célú oktató és közösségi központtá történő alakítása valósul meg. Az infrastrukturális beruházások 10 partner szociális tevékenységeivel egészülnek ki a területen élők társadalmi-gazdasági integrációjának elősegítésével. A fejlesztések mindösszesen 1,7 milliárd Ft európai uniós támogatással valósulnak meg.

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2016 augusztusában nyújtotta be Csillagtelep szociális célú rehabilitációja című projektötletét 1 699 755 944 Ft forrásigénnyel, amelyet a kiíró 2017 novemberében érdemesnek talált támogatásra a benne szereplő teljes műszaki és szociális tartalommal együtt. E kedvező döntést a Támogatási Szerződés megkötése, majd pedig a projektfejlesztés 1 éves periódusa követi, amely során a műszaki tervezés és közbeszerzés, valamint a szociális programok előkészítése és a megvalósíthatósági tanulmány összeállítása történik. Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja a csillagtelepi társadalmi-fizikai-gazdasági leszakadás megállítása, a kedvezőtlen folyamatok visszafordítása. A fő cél olyan fizikai és szociális környezet megteremtése, ahol a rendezett közterületek és közösségi terek, a minőségi lakásállomány, valamint a komplex, különböző célcsoportok igényeit szolgáló programok lehetővé teszik a helyi lakosság integrációját és életminőségük javulását.

A fejlesztések során 11 darab (4-10 emeletes) lakóépület energetikai célú megújítása készül el. Emellett 1-1 közterület és közintézmény környezetének felújítása, térfigyelő rendszer kiépítése, továbbá egy hosszú évek óta kihasználatlan épület foglalkoztatási célú oktató és közösségi központtá történő alakítása valósul meg. Utóbbi különösen jelentős fejlesztés, ugyanis az akcióterület képzettségbeli és foglalkoztatási mutatói elmaradnak a csepeli és a fővárosi átlagtól. 2018-ban készülnek el a részletes kiviteli tervek és költségvetések. A tervezett tevékenységcsokor kiegészülve 10 partner szociális tevékenységeivel a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett akcióterületen koncentráltan megnyilvánuló szociális-gazdasági-foglalkoztatási problémák komplex kezelését célozza meg a területen élők munkaerőpiaci integrációjának elősegítésével. A beruházások a szociális projektelemekkel kiegészülve, valamint az előkészítési és az egyéb megvalósítási tételekkel együtt megközelítik az 1,7 milliárd forintot. Mindezen elveket és feltételeket szem előtt tartva tervezhető és valósul meg Csepelen immáron 4. ütemben szociális célú rehabilitáció.

A projekttel kapcsolatban az alábbi kiadvány is megjelent:

 

 

Utoljára frissítve: 2019. július 24. szerda, 12:15