2017. évi rendeletek

2017. január 26. csütörtök, 10:00

1/2017. (II.01.) önkormányzati rendelet a Béke tér - Völgy utca - Erdőalja utca - Szent István út által határolt területen lévő 201861/1 és 201861/2 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről
Hatályon kívül helyezte a 24/2018. (X.26.) ör.

 

2/2017. (II.01.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 44/2007. (XII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 2/2017. (I.26.) ör.

 

3/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 9/2015. (III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 3/2017. (I.26.) ör.

 

4/2017. (I.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök, bizottsági tagok és tanácsnokok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól 22/2014. (X.30.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 4/2017. (I.26.) ör.

 

5/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet a 2016. évi költségvetésről szóló 18/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2016. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított és 23/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 34/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 5/2017. (II.23.) ör.

 

6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről
Alaprendeletet módosította: 15/2017. (VII.04.) ör., 22/2017. (X.04.) ör., 33/2017. (XII.14.) ör., 2/2018. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben a 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

 

7/2017 (III.01.) önkormányzati rendelet a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotásáról
Alaprendeletet módosította: 27/2017. (XI.02.) ör.; 22/2018. (X.02.) ör.
Egységes szerkezetben a 7/2017. (III.01.) ör. a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak megalkotásáról

 

8/2017 (IV.05.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 8/2017 (IV.05.) ör.

 

9/2017 (V.04.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 9/2017 (V.04.) ör.

 

10/2017 (V.04.) önkormányzati rendelet a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről
Alaprendeletet módosította: a 14/2018. (IV.27.) ör.; 8/2020. (VI.17.) ör.
Egységes szerkezetben a 10/2017. (V.04.) ör. a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételéről

 

11/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

 

12/2017. (V.31.) ör. az Önkormányzat vagyonáról és a vagyona feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 11/2012. (V.3.) ör. módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 12/2017. (V.31.)

 

13/2017. (V.31.) ör.a jegyeseket köszöntő csomagról, a születéshez, a nagykorúsághoz és a szépkorúak jubileumi juttatásához kapcsolódó köszöntő csomagról, az általános iskolai tanulmányok megkezdésének támogatásáról, valamint a kerületben újonnan lakcímet létesítő nagykorú személyek köszöntéséről
Hatályon kívül helyezi a 28/2016. (XII.21.) önkormányzati rendeletet
Hatályon kívül helyezte a 19/2017. (IX.01.) önkormányzati rendelet

14/2017. (V.31.) ör a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról

 

15/2017. (VII.04.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 15/2017. (VII.04.)

 

16/2017. (VII.04.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról     
Hatályon kívül helyezi a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendeletet
Alaprendeletet módosította: a 8/2018. (II.28.) ör.
Egységes szerkezetben a 16/2017. (VII.04.) ör. a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról
                           

 

17/2017. (VI.30.) ör. az Önkormányzat közművelődési feladatairól
Hatályon kívül helyezi a 10/2012. (V.03.) önkormányzati rendeletet

 

18/2017. (IX.01.) ör. a Budapest, XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi a 18/2017. (IX.01.) önkormányzati rendeletet

 

19/2017. (IX.01.) ör. az Önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról
Hatályon kívül helyezi a 13/2017. (V..031.) önkormányzati rendeletet
Alaprendeletet módosította a 11/2018. (V.04.) ör., 9/2019. (V.02.) ör.; 7/2020. (VI.12.) ör.
Egységes szerkezetben a 19/2017. (IX.01.) ör. az Önkormányzati köszöntésekről és az általa nyújtott egyes természetbeni juttatásokról

 

20/2017. (X.04.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására
Hatályon kívül helyezte: 20/2017. (X.04.) ör.

 

21/2017. (X.04.) ör. a településképi bejelentésről és településképi kötelezésről szóló 14/2013. (V.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 21/2017.(X.04.) ör.

 

22/2017. (X.04.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 22/2017. (X.04.) ör.

 

23/2017. (XI.02.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 23/2017. (XI.02.) ör.

 

24/2017. (XI.02.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyzete: 24/2017. (XI.02.) ör

 

25/2017. (XI.02.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról
Hatályon kívül helyezte 35/2017. (XII.20.)

 

26/2017. (XI.02.) ör. a Budapest XXI. ker. Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet (CSVÉSZ) módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 26/2017. ( XI.02.) ör.

 

27/2017. (XI.02.) ör. a településfejlesztéssel, településrendezéssel és a településkép alakításával összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezte: 27/2017. (XI.02.) ör.

 

28/2017. (XII.01.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról
Alaprendeletet módosította a 26/2018. (XI.30.) ör.; 18/2019. (XI.29.)ör.
Egységes szerkezetben a 28/2017. (XII.01.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról
A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa határozata közzétételét rendelte el

 

29/2017. (XII.20.) ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Hatályon kívül helyezte: 6/2013. (III.06.) ör.
Alaprendeletet módosította: 5/2018. (II.28.) ör.; 31/2018. (XII.18.)
Egységes szerkezetben a 29/2017. (XII.20.) ör. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

 

30/2017. (XII.20.) ör. a közterületek rendjéről és használatáról szóló 14/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 30/2017. (XII.20.) ör.

 

31/2017. (XII.20.) ör. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata jelképeiről szóló 25/2011. (VII.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 31/2017. (XII.20.) ör.

 

32/2017. (XII.20.) ör. a talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 33/2012. 8XI.29.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 32/2017. (XII.20.) ör.

 

33/2017. (XII.14.) ör. az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6 /2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 33/2017. (XII.14.) ör.

 

34/2017. (XII.19.) ör. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívül helyezi: 34/2017. (XII.19.) ör.

 

35/2017. (XII.20.) ör. Csepel településkép-védelméről és alakításáról
Hatályon kívül helyezi a 14/2013. (V.02.), 15/2013. (V.02.) és a 25/2017. (XI.02.) rendeleteket
Alaprendeletet módosította a 30/2018. (XII.04.)
Egységes szerkezetben a 35/2017. (XII.20.) ör. Csepel településkép-védelméről és alakításáról

 

36/2017. (XII.20.) ör. Budapest XXI. Kerület Csepel Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 6/2002. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályon kívüli helyezte: 36/2017. (XII.20.) ör.

Utoljára frissítve: 2020. június 18. csütörtök, 14:00

   Copyright © 2015 Csepel.hu | Impresszum | Adatvédelmi szabályzat | Csepel.hu webmail